fbpx

Zasady gry

Poznaj zasady gry w PubCrime

Cel gry

Zadaniem uczestników jest jak najszybsze wytypowanie sprawcy zbrodni, jej motywu oraz metody dokonania.

Jak gramy?

W grze może wziąć udział nieograniczona liczba drużyn. Liczba osób w drużynie jest dowolna.

Gra ma 3 rundy. W trakcie każdej z nich zostaną zaprezentowane dowody, znalezione na miejscu zbrodni. Czasem jest to przedmiot, czasem ślad, czasem zasłyszana rozmowa.

W pierwszej rundzie zostanie zaprezentowanych 9 podpowiedzi:

     • 3 z nich opisują miejsce zbrodni  [prowadzą do odkrycia SPRAWCY];

     • 3 z nich opisują ślady znalezione w pobliżu [pomagają odkryć METODĘ];

     • 3 z nich to podsłuchane strzępy rozmów [sugerują MOTYW].

W drugiej rundzie Prowadzący poda 6 podpowiedzi (po dwie na kategorię), a w ostatniej tylko 3 (po jednej na kategorię).

Tylko jedna podpowiedź na rundę jest „ważna dla sprawy”. Pozostałe (dwie w rundzie pierwszej i jedna w drugiej) są nieistotne. Wszystkie podpowiedzi w ostatniej rundzie są ważne!

Zadaniem graczy jest oddzielenie istotnych podpowiedzi od nieistotnych i wydedukowanie na ich podstawie kto jest Sprawcą, jaką Metodą dokonał zbrodni i jaki był jego/jej Motyw.

Jak odpowiadać?

 Na początku rozgrywki drużyna powinna wybrać swojego Kapitana.

Do zgłoszenia odpowiedzi używamy aplikacji. Kapitan po konsultacji z pozostałymi członkami drużyny zaznacza w niej Sprawcę, Metodę i Motyw.

Pierwsza wysłana odpowiedź znajdzie się na początku kolejki.

W każdej chwili (i dowolną liczbę razy) Kapitan może zmienić odpowiedzi swojej drużyny.

Po zmianie odpowiedzi przez Kapitana, trafiają one na koniec kolejki.

Kto wygrywa?

W grze zwycięży drużyna, której odpowiedzi są najbardziej zbliżone do prawidłowego rozwiązania oraz stoją najwyżej w kolejce.

Jak wygrać?

Rób notatki! Rób dużo notatek! Zapisuj szczegóły! Możesz w tym celu korzystać z telefonu komórkowego.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić zdanie. Ważniejsze jest, by podać prawidłową odpowiedź, niż by być najszybszym.

Ilustracje mają charakter poglądowy. Słuchaj uważnie, co dokładnie mówi Prowadzący!

Pamiętaj, że każda z trzech grup podpowiedzi łączy się z jedną kategorią odpowiedzi (opis miejsca ze Sprawcą, ślady z Metodą, a podsłuchane rozmowy z Motywem).

Rozmawiaj z pozostałymi członkami drużyny! Wymieniajcie się koncepcjami i pomysłami!