fbpx

Zasady gry

Poznaj zasady gry w PubCrime

Cel gry

Zadaniem uczestników jest jak najszybsze wytypowanie elementu zbrodni spośród 6 wariantów. Do rozwiązania zagadki potrzeba trzech trafnych elementów.

Jak gramy?

W grze może wziąć udział nieograniczona liczba drużyn. Liczba osób w drużynie jest dowolna.

Przed pierwszą rundą prowadzący zaprezentuje różne materiały związane z przestępstwem, którego dotyczyć będzie gra (np. opisy podejrzanych, fragmenty przesłuchań itp.).

Gra ma 3 rundy. W trakcie każdej z nich zostaną zaprezentowane dowody, znalezione na miejscu zbrodni. Czasem jest to przedmiot, czasem ślad, czasem zasłyszana rozmowa.

W pierwszej rundzie zostanie zaprezentowanych 9 wskazówek (po 3 dla każdego elementu zbrodni).

W drugiej rundzie Prowadzący poda 6 podpowiedzi (po dwie na element), a w ostatniej tylko 3 (po jednej na element).

Tylko jedna podpowiedź na rundę jest „ważna dla sprawy”. Pozostałe (dwie w rundzie pierwszej i jedna w drugiej) są nieistotne. Wszystkie podpowiedzi w ostatniej rundzie są ważne!

Zadaniem graczy jest oddzielenie istotnych podpowiedzi od nieistotnych i wydedukowanie na ich podstawie trzech prawidłowych elementów zbrodni.

Jak odpowiadać?

 Na początku rozgrywki drużyna powinna wybrać swojego Kapitana.

Do zgłoszenia odpowiedzi używamy aplikacji. Kapitan po konsultacji z pozostałymi członkami drużyny zaznacza w niej wybrane elementy zbrodni.

Pierwsza wysłana odpowiedź znajdzie się na początku kolejki.

W każdej chwili (i dowolną liczbę razy) Kapitan może zmienić odpowiedzi swojej drużyny.

Po zmianie odpowiedzi przez Kapitana, trafiają one na koniec kolejki.

Kto wygrywa?

W grze zwycięży drużyna, której odpowiedzi są najbardziej zbliżone do prawidłowego rozwiązania oraz stoją najwyżej w kolejce.

Jak wygrać?

Rób notatki! Rób dużo notatek! Zapisuj szczegóły! Możesz w tym celu korzystać z telefonu komórkowego.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić zdanie. Ważniejsze jest, by podać prawidłową odpowiedź, niż by być najszybszym.

Ilustracje mają charakter poglądowy. Słuchaj uważnie, co dokładnie mówi Prowadzący!

Pamiętaj, że każda z trzech grup wskazówek łączy się z jednym elementem.

Rozmawiaj z pozostałymi członkami drużyny! Wymieniajcie się koncepcjami i pomysłami!